V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
qingxing
V2EX  ›  淘宝

关于淘宝秒杀

 •  
 •   qingxing · 187 天前 · 648 次点击
  这是一个创建于 187 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  最近想在淘宝上抢个 PS5,每次 8 点进去都秒无。在某吧看到了淘宝秒杀软件,花了几十软妹币入了一款,结果发现整点会滑块,看其他人说还需要搭建私服破限流,还有其他的软件,四位数到五位数的都有。这里面的水是真深,请问阿里对这种软件是睁一只眼闭一只眼的吗?晒些其他人下单的截图。链接贴在下方,有兴趣的可以看看。 https://github.com/anna5543whi/work1 https://raw.githubusercontent.com/anna5543whi/work1/main/img/IMG_3098.JPG https://raw.githubusercontent.com/anna5543whi/work1/main/img/IMG_3099.JPG https://raw.githubusercontent.com/anna5543whi/work1/main/img/IMG_3100.JPG

  7 条回复    2021-05-29 14:00:50 +08:00
  opengps
      1
  opengps  
     187 天前
  攻防从来都是互相促进对方提升的,这种对立面始终共存。
  现在能成功存活的秒杀工具,必然也是摸索透了当下的防御规则的,这类软件的更新时间往往比较新
  taresky
      2
  taresky  
     187 天前
  别人靠这个赚钱的,你只是想买个 PS5,加价直接买就行了。
  qingxing
      3
  qingxing  
  OP
     187 天前
  @taresky 已经加钱买了,就是对这块有点好奇。
  minmini
      4
  minmini  
     187 天前 via Android
  @qingxing 是找黄牛加钱买的还是买工具呢
  fengsi
      5
  fengsi  
     187 天前
  楼主是特地新创了个 github 号?
  qingxing
      6
  qingxing  
  OP
     187 天前
  @minmini PS5
  qingxing
      7
  qingxing  
  OP
     187 天前
  @fengsi 是的
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3895 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 32ms · UTC 09:03 · PVG 17:03 · LAX 01:03 · JFK 04:03
  ♥ Do have faith in what you're doing.