V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
League of Legends North America
英雄联盟
lamesbond
V2EX  ›  英雄联盟

鉴于 RNG 夺冠都没人发帖,我来发一个

 •  
 •   lamesbond · 2021-06-02 17:32:18 +08:00 · 1512 次点击
  这是一个创建于 729 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  我们是冠军
  9 条回复    2021-07-22 11:00:07 +08:00
  xiaomimei
      1
  xiaomimei  
     2021-06-02 19:52:46 +08:00 via Android
  gala,我滴超人
  gabon
      2
  gabon  
     2021-06-02 19:53:41 +08:00 via Android
  这游戏有挂怎么玩
  a4854857
      3
  a4854857  
     2021-06-02 19:59:28 +08:00
  延迟两周.真有你的
  zhuosheng
      4
  zhuosheng  
     2021-06-02 23:29:10 +08:00
  上一次 RNG 多的 MSI 冠军,还是 2018 年。。。那一年。。。我们是冠军!!!

  所以,还是等到 1020 之后再说吧
  695975931
      5
  695975931  
     2021-06-03 08:28:52 +08:00
  现在才发就有点迟了
  Ritter
      6
  Ritter  
     2021-06-03 09:21:53 +08:00
  高 ping 战士?
  delacey
      7
  delacey  
     2021-06-04 10:12:24 +08:00
  火星救援?
  yeqiu
      8
  yeqiu  
     2021-06-07 09:14:13 +08:00
  作为凤杂,我要说一句。

  fpx 少一个复活甲,真可惜。
  qingmuhy0
      9
  qingmuhy0  
     2021-07-22 11:00:07 +08:00 via iPhone
  rng 夏季赛有点拉啊
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   1631 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 36ms · UTC 16:43 · PVG 00:43 · LAX 09:43 · JFK 12:43
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.