V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
工单节点使用指南
• 请用平和的语言准确描述你所遇到的问题
• 厂商的技术支持和你一样也是有喜怒哀乐的普通人类,尊重是相互的
• 如果是关于 V2EX 本身的问题反馈,请使用 反馈 节点
312ybj
V2EX  ›  全球工单系统

淘宝也会崩??

 •  
 •   312ybj · 181 天前 · 1418 次点击
  这是一个创建于 181 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  ##如图 2dvQHg.jpg

  2dvDUJ.png

  5 条回复    2021-06-07 13:41:59 +08:00
  CrabAss
      1
  CrabAss  
     181 天前 via Android
  确实,搜索挂了,别的好像没啥问题
  cwp374240920
      2
  cwp374240920  
     181 天前
  是不是搜的东西有问题 /doge
  baobao1270
      3
  baobao1270  
     181 天前 via Android
  是的
  Luoyuanlong
      4
  Luoyuanlong  
     181 天前 via Android
  搜 电纸屏 可以出结果,搜 端午节手绳 会奔溃
  kusowh
      5
  kusowh  
     181 天前
  早上确实蹦了,过了几分钟又好了
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3670 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 32ms · UTC 01:40 · PVG 09:40 · LAX 17:40 · JFK 20:40
  ♥ Do have faith in what you're doing.