V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
ym515253
V2EX  ›   WATCH

请问有没有那种自适应的表带呀?

 •  
 •   ym515253 · 218 天前 · 2025 次点击
  这是一个创建于 218 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  因手腕贼细,担心戴不上
  12 条回复    2021-06-18 13:44:12 +08:00
  RayJiang9
      1
  RayJiang9  
     218 天前
  魔术贴、米兰尼斯都可以随便调节
  FKTHECCP
      2
  FKTHECCP  
     218 天前
  听说最近新出了根据表盘颜色自动变色的表带?
  Leonard
      3
  Leonard  
     218 天前
  洞洞表带
  ym515253
      4
  ym515253  
  OP
     218 天前
  @RayJiang9 get it !
  ShuoHui
      5
  ShuoHui  
     218 天前 via iPhone
  (Nike)回环运动、新款的皮质链式、米兰尼斯。可以去直营店先试试
  Jim142857
      6
  Jim142857  
     218 天前
  @FKTHECCP #2 怎么可能,真出了🍎敢卖你 5k 一条
  ztxcccc
      7
  ztxcccc  
     218 天前
  正常表带不都能调吗?你买的又不是玉镯子
  ym515253
      8
  ym515253  
  OP
     218 天前
  @ShuoHui 好滴
  IvanLi127
      9
  IvanLi127  
     218 天前 via Android
  @Jim142857 #6 产品经理必备单品! 5k 算什么,有命重要嘛 doge
  jtshs256
      10
  jtshs256  
     218 天前 via iPhone
  米兰是我收到底还觉得有点松,真很细的话还是店里体验下
  otakustay
      11
  otakustay  
     218 天前
  @IvanLi127 这和手机壳不一样,自动变色表带苹果真的能做,毕竟自家封闭生态
  ronnie9211
      12
  ronnie9211  
     218 天前
  手腕再细应该也没我细吧...我戴 44m 用运动硅胶表带没问题,扣第二个洞
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2603 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 07:50 · PVG 15:50 · LAX 23:50 · JFK 02:50
  ♥ Do have faith in what you're doing.