V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
weak
V2EX  ›  随想

毕业三年了,去的深圳,持续性躺平中

 •  
 •   weak · 190 天前 · 1951 次点击
  这是一个创建于 190 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  毕业三年了,间歇性踌躇满志,持续性躺平,自学了各种技能,工作上也用不上,全废了

  3 条回复    2021-07-12 10:13:39 +08:00
  oneisall8955
      1
  oneisall8955  
     190 天前 via Android   ❤️ 1
  要不复习冲击大厂卷起来?
  hellhyzcy66
      2
  hellhyzcy66  
     189 天前 via iPhone
  都学习啥?
  cronglong
      3
  cronglong  
     189 天前
  加个微信交流下
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1131 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 21:37 · PVG 05:37 · LAX 13:37 · JFK 16:37
  ♥ Do have faith in what you're doing.