V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
爱意满满的作品展示区。
chengshilieren
V2EX  ›  分享创造

突发奇想,做了 2 个可能有用的网站

 •  
 •   chengshilieren · 126 天前 · 3134 次点击
  这是一个创建于 126 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  1.过期域名筛选 drop.miao.win

  每天自动更新一些过期的域名,包括它们的过期时间以及抢注平台

  2.最近别人注册的域名 new.miao.win

  每天更新国内外最近大家都在注册什么域名以及每个域名的注册续费价格

  以上网站可能对域名投资者有比较大的作用

  9 条回复    2021-08-15 12:05:10 +08:00
  sweetsorrow211
      1
  sweetsorrow211  
     126 天前
  访问不了
  ila
      2
  ila  
     126 天前 via Android
  可以访问,666
  Tink
      3
  Tink  
     126 天前
  后缀都太冷门了。。
  cai314494687
      4
  cai314494687  
     126 天前
  可以搞一个后缀筛选吗?
  chengshilieren
      5
  chengshilieren  
  OP
     126 天前
  @cai314494687 后缀太多了,你可以直接搜后缀 比如 .it
  cheung
      6
  cheung  
     126 天前
  楼主我认识,应该又换了不同的 ID 了
  keventseng
      7
  keventseng  
     125 天前
  最近自己入了个学费米:chaomi.fun >_<
  cheung
      8
  cheung  
     124 天前
  @keventseng 跟我一样无聊,可以加入我的 boring studio
  hemingcn
      9
  hemingcn  
     109 天前 via iPhone
  @cheung 我也无聊,boring.media
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2621 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 13:56 · PVG 21:56 · LAX 05:56 · JFK 08:56
  ♥ Do have faith in what you're doing.