V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
924412409
V2EX  ›  二手交易

出教育优惠送的 AirPods2

 •  
 •   924412409 · 2021-08-03 11:46:46 +08:00 · 378 次点击
  这是一个创建于 545 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  700 出 只拆了外面的包装箱,江浙沪顺丰包邮

  3 条回复    2021-08-03 16:36:26 +08:00
  tcxurun
      1
  tcxurun  
     2021-08-03 11:49:02 +08:00
  怎么联系
  924412409
      2
  924412409  
  OP
     2021-08-03 13:49:18 +08:00
  @tcxurun #1 小黄鱼 Base64 aHR0cHM6Ly9tYXJrZXQubS50YW9iYW8uY29tL2FwcC9pZGxlRmlzaC1GMmUvd2lkbGUtdGFvYmFvLXJheC9wYWdlLWRldGFpbD93aF93ZWV4PXRydWUmd3hfbmF2YmFyX3RyYW5zcGFyZW50PXRydWUmaWQ9NjUxNTUyMzI1NzM4JnV0X3NrPTEuWFk4V2RTZHR3djhEQUU3TlduSHZvdXM2XzEyNDMxMTY3XzE2Mjc5Njk1NTkyNTIuQ29weS5kZXRhaWwuNjUxNTUyMzI1NzM4LjI5ODM1NzgwOTcmZm9yY2VGbHVzaD0x
  viosey
      3
  viosey  
     2021-08-03 16:36:26 +08:00 via iPhone
  借楼同出一个,700 到付。vx:X3NsYmhf=
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   1899 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 39ms · UTC 11:02 · PVG 19:02 · LAX 03:02 · JFK 06:02
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.