V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
mumuzz
V2EX  ›  程序员

高回报寻会熟练搭建 PCDN 的技术大拿,长期稳定

 •  
 •   mumuzz · 123 天前 · 1083 次点击
  这是一个创建于 123 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  二次创业,目前人在帝都,寻会熟练搭建 PCDN 的技术大拿,项目很简单,产品平时大家都会用;资金也不是问题,有会搭建这个的技术,可以私聊,或者见面聊聊都可以;最近会经常跑外地,有在 027 地区的也可以见面;长期高回报
  3 条回复    2021-09-27 13:47:19 +08:00
  rust
      1
  rust  
     119 天前
  来个 VX 聊聊
  Trinity888
      2
  Trinity888  
     114 天前
  留个 VX 或者 Phone 呢
  mumuzz
      3
  mumuzz  
  OP
     114 天前
  @Trinity888 新注册账号,回复有限制。。抱歉哈,微信电话:MTUyMDE2NTE2NTc=
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2315 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 15:56 · PVG 23:56 · LAX 07:56 · JFK 10:56
  ♥ Do have faith in what you're doing.