V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
WgoRRd2mk8
V2EX  ›  职场话题

将离职员工的信息挂在公司官网上违法吗?

 •  
 •   WgoRRd2mk8 · 68 天前 · 1852 次点击
  这是一个创建于 68 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  https://www.zhihu.com/question/489931371

  把离职员工的个人简历挂在官网上,并提供下载功能,标注员工离职原因,这种行为是否算是违法呢?

  6 条回复    2021-09-30 14:38:46 +08:00
  wd
      1
  wd  
     68 天前 via iPhone
  出口转内销
  GM
      2
  GM  
     68 天前
  侵犯个人隐私了。
  ceflib
      3
  ceflib  
     68 天前
  以后谁还敢入职这公司
  fiypig
      4
  fiypig  
     68 天前
  你可以挂在公司后台, 你挂在官网 ,什么鬼
  Jooooooooo
      5
  Jooooooooo  
     68 天前
  真的出口转内销了

  www.v2ex.com/t/805110
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2530 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 15:01 · PVG 23:01 · LAX 07:01 · JFK 10:01
  ♥ Do have faith in what you're doing.