V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
codingAlex
V2EX  ›  问与答

腾讯云轻量线路更改了,还有机会改回来吗

 •  
 •   codingAlex · 99 天前 · 567 次点击
  这是一个创建于 99 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  之前用的一直很舒服(区域 HK ),电信走的 cn2 gia 网络,最近这些天,线路大部分切换到了 163 线路,延迟明显变高,稳定性也下降了,不知道还有没有机会改回来。
  4 条回复    2021-10-09 15:49:02 +08:00
  PerFectTime
      1
  PerFectTime  
     99 天前
  要什么自行车
  codingAlex
      2
  codingAlex  
  OP
     99 天前
  @PerFectTime 现在确定有点不稳定,2333
  VENIVIDIVICI
      3
  VENIVIDIVICI  
     99 天前
  不太行吧
  SSyang
      4
  SSyang  
     99 天前
  估计很难,要是想网络稳定就用国内的呗。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2213 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 00:51 · PVG 08:51 · LAX 16:51 · JFK 19:51
  ♥ Do have faith in what you're doing.