V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
bmpidev2019
V2EX  ›  问与答

https://www.free4talk.com/ 这个网站的技术栈是啥

 •  
 •   bmpidev2019 · 98 天前 · 828 次点击
  这是一个创建于 98 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  尤其是语音部分的技术架构,个人语音产品有什么便宜可选的服务?
  3 条回复    2021-10-13 21:14:58 +08:00
  tanhui2333
      1
  tanhui2333  
     98 天前
  webrtc ?
  GeorgeGalway
      2
  GeorgeGalway  
     98 天前
  bmpidev2019
      3
  bmpidev2019  
  OP
     98 天前
  @GeorgeGalway 应该是这个,谢谢,没想到这个服务竟然是免费的
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1581 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 17:31 · PVG 01:31 · LAX 09:31 · JFK 12:31
  ♥ Do have faith in what you're doing.