V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
探索世界的好奇心万岁
yuhuan66666
V2EX  ›  分享发现

网上看到的公司作息表是在哪里填的?

 •  
 •   yuhuan66666 · 48 天前 · 1401 次点击
  这是一个创建于 48 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  想去看看 看文章里提到的是 在腾讯文档上写的 在哪能看到?

  https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404692243369034239

  5 条回复    2021-11-20 21:07:14 +08:00
  lcdtyph
      1
  lcdtyph   48 天前 via iPhone   ❤️ 1
  lizytalk
      2
  lizytalk   48 天前
  [腾讯文档] 公司作息问卷
  https://docs.qq.com/form/page/DUUdPbWhnWVF3ekh6
  lizytalk
      3
  lizytalk   48 天前
  [腾讯文档] 公司作息 Working Time
  https://docs.qq.com/sheet/DVmhnRG15TG1Tb2Js
  ianEros
      4
  ianEros   16 天前
  作者被喝茶了???
  cxsz
      5
  cxsz   11 天前
  @ianEros github 库都没了,只找到一个 10 月 25 号的备份: https://github.com/Genitana/WorkerLivesMatter
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1849 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 16:36 · PVG 00:36 · LAX 08:36 · JFK 11:36
  ♥ Do have faith in what you're doing.