V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
x233333
V2EX  ›  二手交易

出一台 10600KF 主机

 •  
 •   x233333 · 159 天前 · 1079 次点击
  这是一个创建于 159 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  CPU:10600KF

  主板:微星 MAG B560M MORTAR

  内存:美商海盗船复仇者 LPX DDR4 3000 8X4 共 32G

  显卡:华硕 ROG 3060TI 8G

  硬盘一:三星 970 EVO PLUS 250G m.2

  硬盘二:三星 980 1T m.2

  电源:美商海盗船 VS550

  散热:微星 240RV2 水冷

  4558304ad46640742996d21fcc5faf1

  4ff15827a4987ec653ea960f611867a

  727ddf80dfdfff8c1656c5ad17d0e44

  第 1 条附言  ·  159 天前
  已出
  8 条回复    2022-03-07 09:29:20 +08:00
  zangaiboy
      1
  zangaiboy  
     159 天前
  坐标?价格?
  x233333
      2
  x233333  
  OP
     159 天前
  还没编辑好不小心点了发布,在此补充说明一下

  电脑是一月份在朋友电脑店配的,机箱是二手自用的杂牌侧透(侧板划痕较多),参考了咸鱼价心理价位是 6800 包顺丰,所有配件包装已遁入黑洞
  x233333
      3
  x233333  
  OP
     159 天前
  <a href="https://ibb.co/ZYSD6Rs"><img src="https://i.ibb.co/dLtY0s9/27225208e3b1eec9bad0f58dcfbf640.jpg" alt="27225208e3b1eec9bad0f58dcfbf640" border="0"></a>

  <a href="https://ibb.co/vZSy9C6"><img src="https://i.ibb.co/ChfCLp3/7ad7354ae60c0e888a606ac23ca0fee.jpg" alt="7ad7354ae60c0e888a606ac23ca0fee" border="0"></a>
  feelinggxj
      4
  feelinggxj  
     159 天前
  感觉是好价啊,坐标北京,怎么联系?
  x233333
      5
  x233333  
  OP
     159 天前
  @feelinggxj VX Base64:MTg1ODk5NjY2NTg=
  linyuyizhizou
      6
  linyuyizhizou  
     159 天前
  好价
  kennedy506
      7
  kennedy506  
     158 天前 via iPhone
  秒价
  leigoo
      8
  leigoo  
     157 天前
  好价
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1120 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 20:17 · PVG 04:17 · LAX 13:17 · JFK 16:17
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.