V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
aidengongzhongqi
V2EX  ›  二手交易

收招行白金卡体检三张。

 •  
 •   aidengongzhongqi · 2022-03-09 10:06:59 +08:00 · 746 次点击
  这是一个创建于 449 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  9 条回复    2022-03-10 15:58:23 +08:00
  yangxiaopeipei
      1
  yangxiaopeipei  
     2022-03-09 10:25:21 +08:00
  同收 蹲一下
  imoo
      2
  imoo  
     2022-03-09 18:30:40 +08:00
  有一张,多少收?
  MartinTo
      3
  MartinTo  
     2022-03-10 07:29:18 +08:00 via Android
  有两张
  MartinTo
      4
  MartinTo  
     2022-03-10 07:35:10 +08:00 via Android
  d2VjaGF0Om1hcnRpbl90bw==
  aidengongzhongqi
      5
  aidengongzhongqi  
  OP
     2022-03-10 09:40:29 +08:00
  @MartinTo 是不是没开添加好友权限?
  MartinTo
      6
  MartinTo  
     2022-03-10 09:47:30 +08:00 via Android
  @aidengongzhongqi 忘记开了,不好意思,现在可以了
  yunhuizhu0516
      7
  yunhuizhu0516  
     2022-03-10 10:41:47 +08:00
  同收,蹲一下
  aidengongzhongqi
      8
  aidengongzhongqi  
  OP
     2022-03-10 13:33:44 +08:00
  @MartinTo 2 个体检套餐已被我搜刮~
  MartinTo
      9
  MartinTo  
     2022-03-10 15:58:23 +08:00 via Android
  @aidengongzhongqi ✌(̿▀̿ ̿Ĺ̯̿̿▀̿ ̿)✌交易愉快
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   4996 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 37ms · UTC 03:29 · PVG 11:29 · LAX 20:29 · JFK 23:29
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.