V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
cunzhang18
V2EX  ›  Node.js

推荐一款新发现的用 Node 实现的免费下载无损音乐的命令行工具 Musicn

 •  1
   
 •   cunzhang18 · 2022-07-16 23:52:32 +08:00 · 4397 次点击
  这是一个创建于 735 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  一款用 Node 实现的免费下载无损音乐的命令行工具Musicn,可以下载周杰伦所有歌曲哦,很棒很棒!

  9 条回复    2022-07-19 08:11:55 +08:00
  SenLief
      1
  SenLief  
     2022-07-17 08:22:59 +08:00
  用的都是咪咕的接口,站内有各种实现版本。还有 gui 呢
  Droog
      2
  Droog  
     2022-07-17 08:49:04 +08:00
  tg 上有现在音乐的机器人,也很方便,就是无法下载歌单!
  oppddd
      3
  oppddd  
     2022-07-17 15:44:28 +08:00 via iPhone
  @Droog 能分享下吗
  cunzhang18
      4
  cunzhang18  
  OP
     2022-07-17 16:33:15 +08:00
  @Droog 大佬 能分享一下吗
  zhengjianyang
      5
  zhengjianyang  
     2022-07-17 20:54:26 +08:00
  目前应该只有咪咕能免费下载无损了、其他平台的都是一些自开 vip 然后做成 api 开放出来的
  Droog
      6
  Droog  
     2022-07-18 08:25:47 +08:00
  cunzhang18
      7
  cunzhang18  
  OP
     2022-07-18 23:36:58 +08:00
  @Droog 谢谢~
  oppddd
      8
  oppddd  
     2022-07-19 00:14:10 +08:00 via iPhone
  @Droog 机器人咋用呢,tg 新手
  Droog
      9
  Droog  
     2022-07-19 08:11:55 +08:00
  @liuxsen93 点这个链接,添加好友就行,进去会有提示!
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   2534 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 07:53 · PVG 15:53 · LAX 00:53 · JFK 03:53
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.