V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
S4msara
V2EX  ›  二手交易

出教育优惠 AirPods 2 代, 650

 •  
 •   S4msara · 142 天前 · 546 次点击
  这是一个创建于 142 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  rt ,刚到,快递都没拆。

  需要的话留下 wx

  第 1 条附言  ·  142 天前

  是AirPods 2,非AirPods Pro 2

  第 2 条附言  ·  142 天前
  苏 D 地区( 0519 )
  第 3 条附言  ·  142 天前
  已出,结帖
  14 条回复    2022-09-17 11:06:46 +08:00
  dudu2017
      1
  dudu2017  
     142 天前
  有意
  wx: TGFpdHJvbg==
  dudu2017
      2
  dudu2017  
     142 天前
  @dudu2017 看错了,是 AirPods 2 代呀。我不需要了,想要 Pro 2 代😅
  remember5
      3
  remember5  
     142 天前
  @dudu2017 Pro 2 这个价就太棒了
  foufoufm
      4
  foufoufm  
     142 天前
  有意,自用,绿色:Zm91Zm91Zm0=
  S4msara
      5
  S4msara  
  OP
     142 天前
  @foufoufm 已发申请
  ECat
      6
  ECat  
     142 天前
  TmVyb2xlc3M=
  laLuna
      7
  laLuna  
     142 天前
  有意 vx base64:MTU4NTA3NDk4OTI=
  laLuna
      8
  laLuna  
     142 天前
  S4msara
      9
  S4msara  
  OP
     142 天前
  @ECat 已加
  S4msara
      10
  S4msara  
  OP
     142 天前
  @laLuna 已加
  DamonLin
      11
  DamonLin  
     142 天前
  出了没?
  S4msara
      12
  S4msara  
  OP
     142 天前
  @DamonLin 已出
  mpb
      13
  mpb  
     141 天前
  @DamonLin #11
  @laLuna #7
  同出 vx: bXBiMTU5NzUz
  laLuna
      14
  laLuna  
     141 天前
  @mpb 已经收了楼主的了,谢谢
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   346 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 41ms · UTC 19:44 · PVG 03:44 · LAX 11:44 · JFK 14:44
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.