V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
nanjingwuyanzu
V2EX  ›  南京

看了隔壁上海的交流群,建了一个南京生活交流群,欢迎大家加入交流

 •  
 •   nanjingwuyanzu · 112 天前 · 850 次点击
  这是一个创建于 112 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  WechatIMG507.jpeg

  第 1 条附言  ·  104 天前
  第 2 条附言  ·  104 天前

  WechatIMG139.jpeg

  第 3 条附言  ·  104 天前

  下载.png

  12 条回复    2023-03-26 21:34:09 +08:00
  Jamari
      1
  Jamari  
     112 天前
  建群贴都要屠版了,都这么想要自己的流量吗
  cnyzgkn
      2
  cnyzgkn  
     112 天前
  cwxhygyu 非常谢谢楼主
  nanjingwuyanzu
      3
  nanjingwuyanzu  
  OP
     112 天前
  @Jamari 嘻嘻
  nanjingwuyanzu
      4
  nanjingwuyanzu  
  OP
     112 天前
  @cnyzgkn 直接扫码吧宝子,我有点忙,自助自助哈
  nancheng911
      5
  nancheng911  
     111 天前
  人进的还挺快
  nanjingwuyanzu
      6
  nanjingwuyanzu  
  OP
     110 天前
  @nancheng911 嗯嗯,有需要的可以直接进,现在聊到房地产了。
  jsrgqinbin
      7
  jsrgqinbin  
     105 天前
  @nanjingwuyanzu 失效了,再发一下?
  nanjingwuyanzu
      8
  nanjingwuyanzu  
  OP
     104 天前
  @jsrgqinbin 更新啦
  nanjingwuyanzu
      9
  nanjingwuyanzu  
  OP
     104 天前
  ignore
      10
  ignore  
     74 天前
  失效了,再发一下?
  nanjingwuyanzu
      11
  nanjingwuyanzu  
  OP
     72 天前
  @ignore 已经更新啦
  nanjingwuyanzu
      12
  nanjingwuyanzu  
  OP
     72 天前
  @ignore 扫 9 楼的链接就好啦
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   4212 人在线   最高记录 5634   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 41ms · UTC 10:10 · PVG 18:10 · LAX 03:10 · JFK 06:10
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.