V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
zhangdszq
V2EX  ›  酷工作

[VIPkid - 国际化] [不要求学历] 6 年以上 Android 工程师 看过来!

 •  
 •   zhangdszq · 2023-04-05 15:51:55 +08:00 · 1502 次点击
  这是一个创建于 473 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  Android 工程师 薪资:40k ~ 46k · 13 薪 职级 :P7

  要求:

  1. 有 6 年以上 Android 开发经验,有大型 App 经验优先,有组件化开发经验优先;
  2. 具备良好的分析解决问题能力及攻坚能力,能独立承担任务,有系统进度把控能力;
  3. 责任心强,具有良好的对外沟通和团队协作能力,主动好学。

  关于我们:做海外英语在线教育, 产研团队 30 人,外海业务年营收 2 亿

  工作时间:上午到就行,打卡 9 小时,忙的时候要加班

  坐标:北京酒仙桥

  联系方式: [email protected]

  10 条回复    2023-05-22 11:08:57 +08:00
  ys7723
      1
  ys7723  
     2023-04-05 17:30:16 +08:00 via Android
  现在招人都这么难了吗?
  ys7723
      2
  ys7723  
     2023-04-05 17:30:41 +08:00 via Android
  远程办公行不行?
  zhangdszq
      3
  zhangdszq  
  OP
     2023-04-05 17:59:59 +08:00 via iPhone
  @ys7723 暂时没有远程
  beyondhan
      4
  beyondhan  
     2023-04-05 19:53:39 +08:00
  ios 有吗
  zhangdszq
      5
  zhangdszq  
  OP
     2023-04-06 00:06:55 +08:00 via iPhone
  @beyondhan 之前招完了
  hugetimors
      6
  hugetimors  
     2023-04-06 09:40:55 +08:00 via iPhone
  前 VIPkider ,老师端和家长端的 Android 组件化还是我开的坑 😄
  zhangdszq
      7
  zhangdszq  
  OP
     2023-04-06 11:21:05 +08:00 via iPhone
  beyondhan
      8
  beyondhan  
     2023-05-02 19:59:39 +08:00
  请问
  iOS 有吗
  sddzlsc
      9
  sddzlsc  
     2023-05-21 20:41:57 +08:00 via iPad
  VIPkid 英语教育这么赚钱吗
  zhangdszq
      10
  zhangdszq  
  OP
     2023-05-22 11:08:57 +08:00
  @sddzlsc 还可以 双减前更赚
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   880 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 21:57 · PVG 05:57 · LAX 14:57 · JFK 17:57
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.