V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
swq1227
V2EX  ›  程序员

找个人做个 H5

 •  
 •   swq1227 · 166 天前 · 1197 次点击
  这是一个创建于 166 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  朋友公司需要做个 H5,提供视频和图片素材

  要求

  • 这个类似.
  • 有 H5 的经验
  • 预算: 不清楚行情,可以谈

  如果有大佬想挣个外快,可以带上之前作品联系 wxid_wtf1ma00bp5j12

  12 条回复    2023-04-21 14:15:01 +08:00
  PainAndLove
      1
  PainAndLove  
     166 天前
  链接打不开
  liuxu
      2
  liuxu  
     166 天前
  我有朋友美工+前端大佬,项目案例也多,不过你发的微信加不上
  swq1227
      3
  swq1227  
  OP
     166 天前
  @PainAndLove 微信打开
  swq1227
      4
  swq1227  
  OP
     166 天前
  @liuxu 您留下您朋友微信 ,我加他
  liuxu
      5
  liuxu  
     166 天前
  @swq1227 给个邮箱我私发你
  swq1227
      6
  swq1227  
  OP
     166 天前
  @liuxu 我 append 了一个微信二维码,你试下能不能加
  liuxu
      7
  liuxu  
     166 天前
  @swq1227 可以的,给她了,她一会儿就加
  xiaocaiji111
      8
  xiaocaiji111  
     165 天前
  @liuxu 收费合理不,留个 v ,我也需要
  liuxu
      9
  liuxu  
     165 天前
  @xiaocaiji111 合理的,都做好多单了,不是那种眼高手低乱开价的,留个邮箱我私发你
  xiaocaiji111
      10
  xiaocaiji111  
     165 天前
  liuxu
      11
  liuxu  
     165 天前
  @xiaocaiji111 已发邮件
  CodersZzz
      12
  CodersZzz  
     165 天前
  link_desktop 加我微信 以后有单子可以找我。 做开发已经 8 年了
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   1909 人在线   最高记录 6067   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 30ms · UTC 10:26 · PVG 18:26 · LAX 03:26 · JFK 06:26
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.