V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
luckzk
V2EX  ›  二手交易

收一个 6600 显卡

 •  
 •   luckzk · 189 天前 · 522 次点击
  这是一个创建于 189 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  打算做黑苹果用, 6600 或者 6600xt 都行, 直接下面回复闲鱼链接或者联系方式都行,预算 1K 左右

  9 条回复    2023-12-09 23:17:27 +08:00
  yinwenjian
      1
  yinwenjian  
     189 天前
  6700xt 考虑不~
  luckzk
      2
  luckzk  
  OP
     188 天前
  @yinwenjian 6700 黑不了啊大哥
  yinwenjian
      3
  yinwenjian  
     188 天前
  @luckzk 应该可以吧
  luckzk
      4
  luckzk  
  OP
     187 天前
  @yinwenjian 我记得 6600 和 6800 和 6900 可以,6700 不行
  windmano
      5
  windmano  
     184 天前
  6650xt 要吗
  luckzk
      6
  luckzk  
  OP
     182 天前
  @windmano 来个联系方式,或者闲鱼的链接
  luckzk
      7
  luckzk  
  OP
     182 天前
  @yinwenjian 来个咸鱼链接,我看下
  yinwenjian
      8
  yinwenjian  
     182 天前
  @luckzk 还没挂呢,可以加小而微先看看 Y2N5aW53ZW5qaWFu
  xiafengjieying
      9
  xiafengjieying  
     131 天前 via iPhone
  @windmano 卖了么,老哥
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   5176 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 08:25 · PVG 16:25 · LAX 01:25 · JFK 04:25
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.