antzhi 最近的时间轴更新
antzhi

antzhi

V2EX 第 155311 号会员,加入于 2016-01-13 16:08:56 +08:00
antzhi 最近回复了
问题是为啥要学,先学 python 吧
按代码上下文来区分吧,在设备上如浏览器上运行的代码是前端,服务器上运行的是后端。
关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1224 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 9ms · UTC 23:17 · PVG 07:17 · LAX 15:17 · JFK 18:17
♥ Do have faith in what you're doing.