mengzhexin

mengzhexin

V2EX 第 394903 号会员,加入于 2019-03-25 00:02:53 +08:00
秋招找工作, offer 求前辈们指点
职场话题  •  mengzhexin  •  2020-09-15 17:47:05 PM  •  最后回复来自 kawhiyin
7
找工作的困扰
职场话题  •  mengzhexin  •  2020-10-11 13:03:55 PM  •  最后回复来自 drawstar
19
关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2822 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 11ms · UTC 04:57 · PVG 12:57 · LAX 21:57 · JFK 00:57
♥ Do have faith in what you're doing.