V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
爱意满满的作品展示区。
changchan85
V2EX  ›  分享创造

下午摸鱼花 1 个小时整了个阿里的 AI 一键换衣(AnyDoor)体验站

 •  
 •   changchan85 · 158 天前 · 2254 次点击
  这是一个创建于 158 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  模型出来很久了,下午闲的慌,花 1 小时整了个站

  感觉对在电商领域用还是挺好的,体验不错

  没体验过的小伙伴,可以试试

  网址:https://anydoor.dev/

  效果图:

  图片 1

  图片 2

  图片 3

  17 条回复    2024-01-12 22:01:50 +08:00
  thinkm
      1
  thinkm  
     158 天前   ❤️ 1
  老哥搞个一键脱衣
  changchan85
      2
  changchan85  
  OP
     158 天前
  @thinkm 那个只能偷偷自己用
  gransh
      3
  gransh  
     158 天前
  我想说的一楼已经替我说了
  changchan85
      4
  changchan85  
  OP
     158 天前
  @gransh 🤣🤣
  BlueHat514
      5
  BlueHat514  
     158 天前
  me too!
  token10086
      6
  token10086  
     158 天前
  你知道我不想要衣服的
  changchan85
      7
  changchan85  
  OP
     158 天前 via Android
  @token10086 😂😂
  param
      8
  param  
     158 天前 via Android
  能换比基尼吗
  winglight2016
      9
  winglight2016  
     157 天前
  不管脱衣还是换比基尼,加钱就能( U•ェ•*U
  HENQIGUAI
      10
  HENQIGUAI  
     157 天前
  这不是我想的一键换衣
  mosliu
      11
  mosliu  
     157 天前
  #1 才是刚需啊
  sayitagain
      12
  sayitagain  
     157 天前
  @thinkm 脱就大可不必了,给我弄个透明 pvc 的衣服换换就好了。😂
  zhangsimon
      13
  zhangsimon  
     157 天前
  有没有一键换脸的,我想变彦祖…
  changchan85
      14
  changchan85  
  OP
     157 天前
  @zhangsimon 改天整个
  mywyd
      15
  mywyd  
     157 天前
  可以,点赞,效果灰常不错。
  ray2023
      16
  ray2023  
     157 天前
  能换皇帝的新衣吗
  rekulas
      17
  rekulas  
     157 天前
  为什么我生成的全部翻车, 默认参数+你的示例 demo 作为输入

  https://xichenhku-anydoor-online.hf.space/--replicas/xox90/file=/tmp/gradio/3e30489ab12bc6bc5e823db35e811aaea0532032/image.png
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   1263 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 23:19 · PVG 07:19 · LAX 16:19 · JFK 19:19
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.