V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
jiankangxin
V2EX  ›  编程

win 下到底有木有优雅的 python IDE

 •  
 •   jiankangxin · 2015-05-26 17:52:36 +08:00 · 2902 次点击
  这是一个创建于 2429 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  我郁闷

  13 条回复    2015-06-16 09:25:29 +08:00
  kzzhr
      1
  kzzhr  
     2015-05-26 18:08:01 +08:00
  有啊,vbox
  mimzy
      2
  mimzy  
     2015-05-26 18:09:09 +08:00
  标准答案 PyCharm
  chengzhoukun
      3
  chengzhoukun  
     2015-05-26 18:09:25 +08:00 via Android
  Python Tools for Visual Studio
  PyCharm
  dong3580
      4
  dong3580  
     2015-05-26 18:37:29 +08:00 via Android
  Visual Studio有个Python插件,智能提示挺好。
  PyCharm也用过,还好。
  tonghuashuai
      5
  tonghuashuai  
     2015-05-26 19:02:54 +08:00
  PyCharm 没有之一
  bigtan
      6
  bigtan  
     2015-05-26 19:06:47 +08:00
  Python Tools for Visual Studio
  hayao650
      7
  hayao650  
     2015-05-26 20:07:53 +08:00 via Android
  Eclipse
  jiankangxin
      8
  jiankangxin  
  OP
     2015-05-28 21:02:40 +08:00
  @hayao650 eclipse 还是算了,我宁可用文本编辑器
  hayao650
      9
  hayao650  
     2015-05-28 22:47:27 +08:00
  @jiankangxin 哈哈哈,我一直都是notepad++
  jiankangxin
      10
  jiankangxin  
  OP
     2015-05-29 20:06:50 +08:00
  @hayao650 写脚本的话够了。 大工程最好还是有个IDE方便,在自己不是big bull的时候 哈
  liiihhhh
      11
  liiihhhh  
     2015-06-03 10:49:04 +08:00
  Python Tools for Visual Studio基本的变量都提示不了
  hayao650
      12
  hayao650  
     2015-06-03 15:35:30 +08:00
  @jiankangxin 没写过太大的工程,不太了解,不过我用django的时候也一直是notepad++
  xiaomayi0323
      13
  xiaomayi0323  
     2015-06-16 09:25:29 +08:00
  PyCharm +1
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1181 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 20:01 · PVG 04:01 · LAX 12:01 · JFK 15:01
  ♥ Do have faith in what you're doing.