V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
zanpen2000
V2EX  ›  问与答

做 iOS 开发是不是一定要入一个苹果的机器

 •  
 •   zanpen2000 · 2016-03-19 19:41:14 +08:00 via iPhone · 2678 次点击
  这是一个创建于 2130 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  做 iOS 开发是不是一定要入一个苹果的机器?不考虑黑苹果
  11 条回复    2016-03-20 02:04:06 +08:00
  Tink
      1
  Tink  
     2016-03-19 19:42:46 +08:00 via iPhone
  hahasong
      2
  hahasong  
     2016-03-19 19:44:18 +08:00
  那就至入得入个 osx 的 mac 。最便宜的是 mac mini 。不要想着调试,买了 iphone 不注册开发者账号也不能真机调试,所以可以先不买
  Lonely
      3
  Lonely  
     2016-03-19 19:50:01 +08:00 via iPhone   ❤️ 2
  @hahasong 你火星来的?在自己手机跑的话早就不用注册了
  Mireas
      4
  Mireas  
     2016-03-19 19:53:52 +08:00
  不考虑黑果就考虑虚拟机咯
  chenps10
      5
  chenps10  
     2016-03-19 19:55:31 +08:00
  不考虑黑苹果。。。这个问题还用问出来?
  wohenyingyu01
      6
  wohenyingyu01  
     2016-03-19 20:02:06 +08:00 via iPhone   ❤️ 1
  不是,我们公司开发苹果用奔腾处理器跑 mac 虚拟机,在 mac 虚拟机里面跑 ios 虚拟机调试,开发者是个从来没用过苹果手机的,而且只有一个人,一样开发出了一款 app
  caiyue1993
      7
  caiyue1993  
     2016-03-19 21:22:37 +08:00   ❤️ 1
  @wohenyingyu01 听起来好心酸........
  @hahasong Xcode7 以后已经支持免证书真机调试了
  zxgngl
      8
  zxgngl  
     2016-03-19 21:25:05 +08:00
  @wohenyingyu01 听起来好心酸........
  hahasong
      9
  hahasong  
     2016-03-19 22:10:21 +08:00
  @caiyue1993 好吧,我试试
  yoa1q7y
      10
  yoa1q7y  
     2016-03-19 23:32:04 +08:00
  一个 Mac 没多少钱吧,干嘛非要难为自己呢
  zanpen2000
      11
  zanpen2000  
  OP
     2016-03-20 02:04:06 +08:00
  @wohenyingyu01
  @Lonely
  @caiyue1993

  多谢各位,尤其以上三位
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   4318 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 02:06 · PVG 10:06 · LAX 18:06 · JFK 21:06
  ♥ Do have faith in what you're doing.