V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
爱意满满的作品展示区。
vtwoextb
V2EX  ›  分享创造

张大妈工资计算器 新增 ~个税专项附加扣除~ 选项!

 •  
 •   vtwoextb · 2018-10-29 20:33:13 +08:00 · 5169 次点击
  这是一个创建于 1179 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  张大妈工资计算器 ( http://hizdm.cn )进行 小版本升级,新增~个税专项附加扣除~ 选项,默认值是 0,用户可根据自己的情况进行填写,如果用不不清楚各项计算,后面配有 详解文章,欢迎使用。

  9 条回复    2019-02-09 17:44:36 +08:00
  yunxiyinzhe
      1
  yunxiyinzhe  
     2018-10-30 15:09:33 +08:00   ❤️ 1
  挺好用的 支持一下~~~~~~~
  vtwoextb
      2
  vtwoextb  
  OP
     2018-10-31 10:25:13 +08:00
  @yunxiyinzhe 谢谢支持
  u21t20o15
      3
  u21t20o15  
     2018-10-31 13:35:07 +08:00   ❤️ 1
  支持
  vtwoextb
      4
  vtwoextb  
  OP
     2018-10-31 16:35:39 +08:00
  @u21t20o15 谢谢
  kfll
      5
  kfll  
     2018-11-01 10:28:01 +08:00 via iPhone
  ˊ_>ˋ月薪 12 块钱,税后是负的了
  vtwoextb
      6
  vtwoextb  
  OP
     2018-11-01 14:40:18 +08:00
  @kfll 哈哈哈 是的
  vincentxue
      7
  vincentxue  
     2018-11-02 16:17:32 +08:00
  很多小公司是给税后工资的,应该有个反推的功能。。
  vtwoextb
      8
  vtwoextb  
  OP
     2018-11-09 10:50:08 +08:00
  @vincentxue 已 mark
  harryge
      9
  harryge  
     2019-02-09 17:44:36 +08:00
  好用 支持
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3057 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 28ms · UTC 10:25 · PVG 18:25 · LAX 02:25 · JFK 05:25
  ♥ Do have faith in what you're doing.