V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
haohh
V2EX  ›  优惠信息

一波大毛 日用品、洗衣液、粮油优惠 限北京地区

 •  
 •   haohh · 2019-12-20 15:40:46 +08:00 · 3878 次点击
  这是一个创建于 1440 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  20、21 号这波:

  牛奶券面值 76 可兑换 https://wximg-1258016250.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/screen1.png
  粮油券面值 69.6 可兑换 https://wximg-1258016250.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/screen2.png
  饮品券 19.9 可兑换 https://wximg-1258016250.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/screen3.png

  举例:怎么合算怎么用,如 76 的牛奶券可以加几块钱买三箱子现代牧业(如图)
  https://wximg-1258016250.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/screen4.png
  base64:aGFvaGhoODI4

  10 条回复    2019-12-30 13:01:58 +08:00
  wzq001
      1
  wzq001  
     2019-12-20 16:03:16 +08:00
  已下车,金典牛奶真香。。。收下膝盖
  hwcj123
      2
  hwcj123  
     2019-12-20 16:12:27 +08:00
  小姐姐 你在这里呢
  hack
      3
  hack  
     2019-12-20 16:16:43 +08:00
  哪个平台的这是
  jiuyeAn
      4
  jiuyeAn  
     2019-12-20 17:14:19 +08:00
  哇,为啥就没广州的呢
  leexy
      5
  leexy  
     2019-12-20 17:55:21 +08:00
  @hack #3 好像是 多点
  7huixiang
      6
  7huixiang  
     2019-12-20 18:44:32 +08:00
  上去看了看没找到优惠券
  fxly0401
      7
  fxly0401  
     2019-12-21 13:15:30 +08:00
  没找到优惠券
  alpha2016
      8
  alpha2016  
     2019-12-21 17:32:24 +08:00
  已下单,31 元买了三箱三元牛奶,然后 30 元转卖了一份
  haohh
      9
  haohh  
  OP
     2019-12-21 21:28:18 +08:00
  @alpha2016 哈哈 厉害了。。
  @7huixiang 有新的入口
  jzbax1230
      10
  jzbax1230  
     2019-12-30 13:01:58 +08:00
  还有吗
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   3218 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 11:57 · PVG 19:57 · LAX 03:57 · JFK 06:57
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.