V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
20151024
V2EX  ›  淘宝

有哪些好用的搜淘宝内部优惠券 app/公众号

 •  
 •   20151024 · 2020-03-03 09:43:04 +08:00 · 5045 次点击
  这是一个创建于 944 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  就是将淘宝商品详情链接发送给它,它就会给你这个商品的优惠券链接。之前用的几个公众号全跑路了,问下哪个平台搜出来的优惠券更大额,返利更多?
  10 条回复    2020-03-05 20:36:29 +08:00
  linauror
      1
  linauror  
     2020-03-03 09:47:54 +08:00
  一淘
  huangweipeng
      2
  huangweipeng  
     2020-03-03 10:03:30 +08:00
  最近自己搭了个符合你需求的,公众号可搜:随手省钱
  haoo
      3
  haoo  
     2020-03-03 10:44:43 +08:00
  我在用的公众号是 [开挂淘 Max] ,还算稳定。

  邀请链接在这: https://tva1.sinaimg.cn/large/00831rSTgy1gcgjlahpkaj30p00dwabe.jpg
  zzxin
      4
  zzxin  
     2020-03-03 10:45:02 +08:00
  返利多的利润无法覆盖运营成本,很快就跑路了
  liqingcan
      5
  liqingcan  
     2020-03-03 11:24:30 +08:00
  我个人猜测是被 vx 干掉了。之前搜索了一圈优惠券的小程序公众号。发现好像能留着的都是做拼多多和 jd 的。考虑到这两个马总都有入股。所以我猜测 tb 的这些就是被 vx 下架了。
  garlics
      6
  garlics  
     2020-03-03 11:29:00 +08:00
  我这有个好友就有这个功能,估计是用 web 版微信搭的功能。不过这些东西都不太稳定,他春节的时候还挂了一次。
  stooory
      7
  stooory  
     2020-03-03 11:37:14 +08:00 via Android
  走自己的淘宝客吧
  juded
      8
  juded  
     2020-03-03 11:49:12 +08:00 via Android
  淘宝联盟呗,官方的。嫌比例低就去咸鱼买任务。
  Chowe
      9
  Chowe  
     2020-03-03 15:55:55 +08:00
  https://quan3000.cn
  公众号容易封
  app 要营运费用
  最后就剩网站了
  yongso
      10
  yongso  
     2020-03-05 20:36:29 +08:00
  最近再用的这个:Y2hvbmdlcl95cw==
  https://i.loli.net/2020/03/05/Bp5IXkq3ue1ELnQ.jpg
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1973 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 38ms · UTC 02:30 · PVG 10:30 · LAX 19:30 · JFK 22:30
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.