V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
yuchaoyeah
V2EX  ›  程序员

youtube 看一些算法的讲解,如何提高听力,便于理解

 •  
 •   yuchaoyeah · 2020-05-27 16:52:29 +08:00 · 1370 次点击
  这是一个创建于 807 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  自从工作以后,就没怎么说过英语,仅仅是看下文档,不懂的单词还需要谷歌翻译

  这段时间想看下 youtube 一些关于计算机方面的课程,但是发现听得不怎么懂,有的还是偏印式发音的课程,有没有比较好的方法提高下听力相关的

  万分感谢

  9 条回复    2020-05-28 13:21:24 +08:00
  loriann
      1
  loriann  
     2020-05-27 17:46:57 +08:00
  我一般就是看字幕
  unicloud
      2
  unicloud  
     2020-05-27 17:56:11 +08:00 via iPhone
  胆儿挺肥呀,敢直接听英语算法讲解...

  :逃)
  YOUMA
      3
  YOUMA  
     2020-05-27 18:06:43 +08:00
  @unicloud 幽默~
  archean
      4
  archean  
     2020-05-27 18:14:56 +08:00
  无他,唯手熟尔。
  nuistzhou
      5
  nuistzhou  
     2020-05-27 18:17:27 +08:00 via iPhone
  没有捷径,就是磨耳朵,怕听不懂可以开字幕
  wshcdr
      6
  wshcdr  
     2020-05-27 18:18:46 +08:00
  是哦,磨耳朵,
  superrichman
      7
  superrichman  
     2020-05-27 18:22:03 +08:00 via iPhone
  你可以尝试把文一个项目的说明档翻译成中文。要想深入,单词是一切的基础。
  HENQIGUAI
      8
  HENQIGUAI  
     2020-05-28 09:59:20 +08:00
  yuchaoyeah
      9
  yuchaoyeah  
  OP
     2020-05-28 13:21:24 +08:00
  @unicloud 哈哈~
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2261 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 27ms · UTC 16:03 · PVG 00:03 · LAX 09:03 · JFK 12:03
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.