V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
ChuangChang
V2EX  ›  问与答

北京有啥好的万圣节 party 吗

 •  
 •   ChuangChang · 2020-10-26 23:20:41 +08:00 · 688 次点击
  这是一个创建于 449 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  妹子突然问我,说想万圣节出去玩,有没有高手指点下啊,化装舞会啥的
  4 条回复    2020-10-27 17:39:40 +08:00
  ccming
      1
  ccming  
     2020-10-27 02:20:42 +08:00 via iPhone   ❤️ 1
  下载一个 meetup 找找看
  lxk11153
      2
  lxk11153  
     2020-10-27 10:33:39 +08:00   ❤️ 1
  豆瓣同城?
  pandaaa
      3
  pandaaa  
     2020-10-27 13:59:13 +08:00   ❤️ 1
  livehouse 有很多活动,比如 MAO livehouse 、school 酒吧,建议去秀动康康很多活动的。
  ChuangChang
      4
  ChuangChang  
  OP
     2020-10-27 17:39:40 +08:00
  @pandaaa 谢谢了
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2657 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 19ms · UTC 14:49 · PVG 22:49 · LAX 06:49 · JFK 09:49
  ♥ Do have faith in what you're doing.