V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
sl0000
V2EX  ›  硬件

HHKB 蓝牙版暴毙三个月了,上周六去华强北修,没修好,说固件或芯片损坏,芯片有,没程序!

 •  
 •   sl0000 · 287 天前 · 752 次点击
  这是一个创建于 287 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3598 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 22ms · UTC 07:12 · PVG 15:12 · LAX 00:12 · JFK 03:12
  ♥ Do have faith in what you're doing.