V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
xsir2020
V2EX  ›  二手交易

转一台主机,价格看着给啊,年底了便宜卖

 •  
 •   xsir2020 · 2021-01-07 22:08:43 +08:00 · 839 次点击
  这是一个创建于 760 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  处理器 AMD Ryzen 7 2700 Eight-Core 八核

  主板 华硕 PRIME B450M-K

  内存 32 GB ( GLOWAY DDR4 2400MHz / GLOWAY DDR4 2666MHz )

  主硬盘 东芝 -TR200 ( 480 GB / 固态硬盘 )

  主显卡 Nvidia GeForce GTX 750 ( 2 GB / 七彩虹 )

  网卡 博通 4322AG 802.11a/b/g/n Wi-Fi Adapter

  水冷,电源 雷霆 500

  可以拆着卖~~

  看上留言

  v: ZXQyMDE1MjAxNQ==

  6 条回复    2021-01-08 10:00:09 +08:00
  ddoyou
      1
  ddoyou  
     2021-01-07 22:11:30 +08:00 via iPhone
  明盘看看
  mawerss1
      2
  mawerss1  
     2021-01-07 22:17:58 +08:00 via iPad
  内存明盘有意
  66kanfengjing
      3
  66kanfengjing  
     2021-01-07 23:26:47 +08:00 via Android
  有意,说下价格
  Chuanfeng
      4
  Chuanfeng  
     2021-01-08 09:44:33 +08:00
  内存明盘有意
  Asyncway
      5
  Asyncway  
     2021-01-08 09:56:11 +08:00
  内存明盘有意,楼上优先
  xsir2020
      6
  xsir2020  
  OP
     2021-01-08 10:00:09 +08:00
  整套已经 1800 卖了~ 感谢大家~~
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   2024 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 41ms · UTC 16:47 · PVG 00:47 · LAX 08:47 · JFK 11:47
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.