V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
探索世界的好奇心万岁
YoungMushroom
V2EX  ›  分享发现

网易北京园区一员工核酸阳性,待确诊(重点)!有网易的兄弟萌吗?

 •  1
   
 •   YoungMushroom · 2021-01-22 14:48:04 +08:00 · 2648 次点击
  这是一个创建于 673 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  WechatIMG93.jpeg

  13 条回复    2021-01-22 15:35:11 +08:00
  Smash
      1
  Smash  
     2021-01-22 14:50:29 +08:00
  已经在 IT 之家看到了,西二旗的有瑟瑟发抖吗?
  YoungMushroom
      2
  YoungMushroom  
  OP
     2021-01-22 14:52:23 +08:00   ❤️ 1
  sadfQED2
      3
  sadfQED2  
     2021-01-22 14:52:46 +08:00 via Android
  此时正网易隔壁瑟瑟发抖😳😳
  itianjing
      4
  itianjing  
     2021-01-22 14:59:15 +08:00
  我一朋友在网易隔壁,刚给我发了这个,瑟瑟发抖中
  mikeven
      5
  mikeven  
     2021-01-22 15:01:09 +08:00
  核酸阳性,血清阴性,待确诊,这算是个啥状态?阴阳人?
  Smash
      6
  Smash  
     2021-01-22 15:03:04 +08:00 via Android
  @mikeven #5 身体还没对病毒产生反应?
  iiusky
      7
  iiusky  
     2021-01-22 15:04:43 +08:00 via Android
  我就想知道行动轨迹,还有他住哪。。
  Pogbag
      8
  Pogbag  
     2021-01-22 15:11:52 +08:00
  网易员工去过天宫院吗?
  lcc142625
      9
  lcc142625  
     2021-01-22 15:13:16 +08:00
  @iiusky 刚刚看新闻说说,还未确诊的这个,舍友是天宫院的密接,还在排查
  n37r09u3
      10
  n37r09u3  
     2021-01-22 15:14:49 +08:00
  核酸还能测出假阳?问题不大吧,测试有问题
  mikeven
      11
  mikeven  
     2021-01-22 15:15:45 +08:00
  @Smash #6 看来血清的检测方法也有局限性
  warron
      12
  warron  
     2021-01-22 15:18:04 +08:00
  其部分同住人于 1 月 19 日、1 月 20 日确定为确诊病例
  gengqiupeng
      13
  gengqiupeng  
     2021-01-22 15:35:11 +08:00
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2814 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 42ms · UTC 12:19 · PVG 20:19 · LAX 04:19 · JFK 07:19
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.