V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
freedom1988
V2EX  ›  推广

[年中赠书] 送 3 本高级前端程序员面试笔试宝典

 •  
 •   freedom1988 · 103 天前 · 2035 次点击
  这是一个创建于 103 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  时隔 1004 天后,新作上市,现赠出 3 本《高级前端程序员面试笔试宝典》,本书包括 ES6 、React 、Vue 、前端利器、Vue 等几个篇章。希望对你能有所帮助。

  高级前端程序员面试笔试宝典

  以盖楼的方式得到中奖的人,在活动结束后会算出 1%、50%、90%楼的网友,计算结果会四舍五入,例如总人数是 999,那么 1%是第 10 楼,具体的抽取代码可以参考这里(主题 ID 和活动结束时间是可配置的),如果发现错误,可发到我的邮箱 [email protected] ,我会修改抽奖代码,其它参与规则的细节如下:

  1. 在本帖留言即可参与,并且一个用户的多次留言只算作一次,只有首次留言的那条才有效。
  2. 活动截止日期为北京时间 2021 年 7 月 14 日 23:59:59,以回帖时间为准。
  3. 获赠名单以“附言”形式公布在本帖,并 @ 每位幸运网友。
  4. 幸运网友把收件地址、姓名和手机号,以及书名发送到我的邮箱,先到先得。
  5. 全国包邮(不含新疆、西藏、港澳台)
  6. 保留最终解释权。

  顺便说一句,在 GitHub 上整理了一套面试资料,包括面试经、简历包装、LeetCode 算法题、前端题目等,有需要的可以随意浏览。

  第 1 条附言  ·  100 天前

  恭喜 Z1106264957,crankyhuo,Shum1n 三位网友,请把你们的收件地址、姓名和手机号发送到我的邮箱[email protected]。在回复中请将你们所使用的邮箱贴出,以便我确认。

  获奖名单

  208 条回复    2021-07-19 15:24:31 +08:00
  1  2  3  
  QingStone
      1
  QingStone   103 天前 via iPhone
  看能不能分子
  Z1106264957
      2
  Z1106264957   103 天前 via Android
  凑个数
  IORI20091101
      3
  IORI20091101   103 天前 via iPhone
  参与一个
  guozhigq
      4
  guozhigq   103 天前 via iPhone
  分子
  zhijiansha
      5
  zhijiansha   103 天前 via iPhone
  分母
  iqingqian
      6
  iqingqian   103 天前 via iPhone
  参与一下
  BigBlackDick
      7
  BigBlackDick   103 天前
  谢谢惠顾
  wjcccc1988
      8
  wjcccc1988   103 天前
  当分母来了~
  MuZhiZhi
      9
  MuZhiZhi   103 天前
  来了来了,参与~
  dinjufen
      10
  dinjufen   103 天前 via Android
  来了
  matthewzhong
      11
  matthewzhong   103 天前 via Android
  我强烈需要一本
  wangsongyan
      12
  wangsongyan   103 天前
  分子
  rhli1995
      13
  rhli1995   103 天前
  来了
  Linhuai
      14
  Linhuai   103 天前
  谢谢惠顾
  huai
      15
  huai   103 天前
  分子
  XHalso
      16
  XHalso   103 天前
  重在参与
  xujiahui
      17
  xujiahui   103 天前
  参与下
  yuyu2140
      18
  yuyu2140   103 天前
  重在参与一下
  ryanzephyr
      19
  ryanzephyr   103 天前
  分子
  terryloto
      20
  terryloto   103 天前
  帮你们增大一下难度 当下分母
  fixbug
      21
  fixbug   103 天前
  重在参与,
  SaberAlter
      22
  SaberAlter   103 天前
  分母来了
  Rrrrrr
      23
  Rrrrrr   103 天前
  从来没中过,给我中一次
  hb1988
      24
  hb1988   103 天前
  重在参与
  yamedie
      25
  yamedie   103 天前
  我来抽 1%
  cyrbuzz
      26
  cyrbuzz   103 天前
  分子。
  lisia
      27
  lisia   103 天前
  分子
  zhaorj
      28
  zhaorj   103 天前
  冲啊
  nspih
      29
  nspih   103 天前
  分子
  nervdy
      30
  nervdy   103 天前
  重在参与
  jrtzxh020
      31
  jrtzxh020   103 天前
  分母
  Eagleyes
      32
  Eagleyes   103 天前
  感谢楼主,好人一生平安
  ZeroDu
      33
  ZeroDu   103 天前
  分母,我来了
  cnwan
      34
  cnwan   103 天前
  重在参与
  lynth
      35
  lynth   103 天前
  感谢楼主 我来当分母了 分子最好了
  Hslacker
      36
  Hslacker   103 天前
  分子
  licanbo
      37
  licanbo   103 天前
  分子
  Liam1997
      38
  Liam1997   103 天前
  分子 +1
  darkjoker
      39
  darkjoker   103 天前
  好书赠君子
  d873139022
      40
  d873139022   103 天前
  感谢楼主 我来当分母了 分子最好了
  godmiracle
      41
  godmiracle   103 天前
  自信当分子
  qqqtz
      42
  qqqtz   103 天前
  分母
  Unclev21x
      43
  Unclev21x   103 天前
  凑个数
  ylz
      44
  ylz   103 天前 via Android
  来学习一下
  cydysm
      45
  cydysm   103 天前
  我是分子
  AppxLite
      46
  AppxLite   103 天前
  分子分母
  samin
      47
  samin   103 天前
  种下希望的种子
  qxzw
      48
  qxzw   103 天前
  参与一下
  dycc2010
      49
  dycc2010   103 天前
  我就想中一次
  wwwtarzan
      50
  wwwtarzan   103 天前
  分子
  yimity
      51
  yimity   103 天前
  我想要做分子。
  yuxi521
      52
  yuxi521   103 天前
  重在参与
  m1nm13
      53
  m1nm13   103 天前
  只有 90%的机会
  jiapeiyang
      54
  jiapeiyang   103 天前
  分子来了
  HeliumTang
      55
  HeliumTang   103 天前
  有没有大佬算下获奖概率哈哈哈哈哈哈哈哈哈
  troycode
      56
  troycode   103 天前
  回复顶一个
  k1z
      57
  k1z   103 天前
  分子预定下
  coolair
      58
  coolair   103 天前
  参与一下,哈哈。
  MushiUta
      59
  MushiUta   103 天前
  当个分母
  Harz
      60
  Harz   103 天前
  当分母
  madpecker009
      61
  madpecker009   103 天前
  我来了 我要中奖!
  Jason0803
      62
  Jason0803   103 天前
  我是分子
  fengxianqi
      63
  fengxianqi   103 天前
  我也来啦
  mazhimazh
      64
  mazhimazh   103 天前
  同是写书人,支持你
  yxzblue
      65
  yxzblue   103 天前
  领书领书
  Bronya
      66
  Bronya   103 天前
  我觉得这次我能中😆
  Equinoxr
      67
  Equinoxr   103 天前
  我不想做分母了 🙋
  bigsma11
      68
  bigsma11   103 天前 via iPhone
  参与一下
  meody0zy
      69
  meody0zy   103 天前
  扩大分母系列
  Izumi1991
      70
  Izumi1991   103 天前
  参与一下
  kenanyah
      71
  kenanyah   103 天前
  +1
  Incrus
      72
  Incrus   103 天前
  nice
  musi
      73
  musi   103 天前
  分子+1
  drackzy
      74
  drackzy   103 天前
  分子+1
  xinpure
      75
  xinpure   103 天前
  分母
  Tvulin
      76
  Tvulin   103 天前 via iPhone
  分母
  banricho
      77
  banricho   103 天前 via iPad
  分子~~
  yryc
      78
  yryc   103 天前
  111
  mpfeitech7416
      79
  mpfeitech7416   103 天前
  mod
  fzdfengzi
      80
  fzdfengzi   103 天前
  分母~~
  abvatous
      81
  abvatous   103 天前
  凑个数
  waitiii
      82
  waitiii   103 天前
  分子
  cheny95
      83
  cheny95   103 天前
  分子+1
  boblin
      84
  boblin   103 天前
  哇哦,求中奖~
  ae86
      85
  ae86   103 天前
  分子
  xchaos
      86
  xchaos   103 天前
  分子
  feeeqs
      87
  feeeqs   103 天前
  分子
  zzlit
      88
  zzlit   103 天前
  分子来了
  swsh007
      89
  swsh007   103 天前 via Android
  也参与一下
  Serializability
      90
  Serializability   103 天前
  分母+1
  JaguarJack
      91
  JaguarJack   103 天前
  分母+1
  LinsVert
      92
  LinsVert   103 天前
  分母+1
  wohenlanya
      93
  wohenlanya   103 天前
  分母+1
  liuooooo
      94
  liuooooo   103 天前
  分母+1
  LeslieLeung
      95
  LeslieLeung   103 天前 via iPhone
  参与一下
  jiorix
      96
  jiorix   103 天前
  分母+1
  Wien
      97
  Wien   103 天前
  正在学习前端的也来凑凑热闹
  ZZ222ZZ
      98
  ZZ222ZZ   103 天前
  +1
  maplelin
      99
  maplelin   103 天前
  分母
  zuox
      100
  zuox   103 天前
  分母
  1  2  3  
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1837 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 30ms · UTC 16:34 · PVG 00:34 · LAX 09:34 · JFK 12:34
  ♥ Do have faith in what you're doing.