V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
whcoding
V2EX  ›  问与答

为什么有些帖子我打不开 比如: 「抽几个 B 站大会员,顺便推广下我的小程序」

 •  
 •   whcoding · 61 天前 · 574 次点击
  这是一个创建于 61 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  我看这个帖子还有人在回复...
  4 条回复    2021-09-29 17:04:26 +08:00
  liyang5945
      1
  liyang5945   61 天前   ❤️ 1
  里面有敏感词,你的权限不够,需要注册满 1000 天才行,我也打不开
  sjhspp
      2
  sjhspp   61 天前
  @liyang5945 原来如此🤣
  whcoding
      3
  whcoding   61 天前
  @liyang5945 原来如此 感谢解答~
  FinnY
      4
  FinnY   61 天前
  @liyang5945 怎么看权限那?
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1107 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 93ms · UTC 20:14 · PVG 04:14 · LAX 12:14 · JFK 15:14
  ♥ Do have faith in what you're doing.