V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
Ptu2sha
V2EX  ›  问与答

初生牛犊不怕虎和无知者无畏是一个意思吗

 •  
 •   Ptu2sha · 45 天前 · 827 次点击
  这是一个创建于 45 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  6 条回复    2021-10-17 22:17:55 +08:00
  thefack
      1
  thefack   45 天前
  不一样,前者有夸奖人有勇气的意思,后者有贬低人无知的意思
  wangkun025
      2
  wangkun025   45 天前
  字数都不一样多。
  testver
      3
  testver   45 天前
  前者有改进的可能,后者基本没戏。
  Jwyt
      4
  Jwyt   45 天前
  初生 和 无知者
  heganyuliang
      5
  heganyuliang   45 天前 via Android
  一个词 /短语包括理性义和色彩义
  Zy143L
      6
  Zy143L   44 天前 via Android
  褒义词和贬义词
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2617 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 13:39 · PVG 21:39 · LAX 05:39 · JFK 08:39
  ♥ Do have faith in what you're doing.