V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。

为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:

拼车信息请发到 /go/cosub 节点。

如果没有发送到 /go/cosub,那么会被移动到 /go/pointless。如果持续触发这样的移动,会导致账号被禁用。

peterzhang0602
V2EX  ›  二手交易

有 switch online 上车的吗

 •  
 •   peterzhang0602 · 2023-05-08 14:42:15 +08:00 · 779 次点击
  这是一个创建于 431 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  第 1 条附言  ·  2023-05-08 18:46:19 +08:00
  豪华套餐 年付 60 元
  12 条回复    2023-05-10 01:36:30 +08:00
  Tsundokuu
      1
  Tsundokuu  
     2023-05-08 17:51:05 +08:00
  我要上车
  Tsundokuu
      2
  Tsundokuu  
     2023-05-08 17:51:45 +08:00
  VX:WkMtLS1XZUNoYXQ=
  peterzhang0602
      3
  peterzhang0602  
  OP
     2023-05-08 18:04:53 +08:00
  我想上车,其实不想开车🤣,要想的话我就开家庭最高的那个 年付 60 日区
  FuryLeeU
      4
  FuryLeeU  
     2023-05-08 18:47:39 +08:00
  港区还是日区 我前面是自己开的自己用 25HKD 一个月
  Wataru
      5
  Wataru  
     2023-05-08 19:11:44 +08:00
  微信公众号搜 youthswitch
  peterzhang0602
      6
  peterzhang0602  
  OP
     2023-05-08 19:13:35 +08:00
  @FuryLeeU 日区
  peterzhang0602
      7
  peterzhang0602  
  OP
     2023-05-08 19:14:10 +08:00
  @Wataru 谢谢我看看
  2bNot2b
      8
  2bNot2b  
     2023-05-08 20:33:41 +08:00
  我有车 但是已经开了 2 月。如果不介意的话可以上。还有 5 个位置。小龙号:emNtbTE5OTQ=
  2bNot2b
      9
  2bNot2b  
     2023-05-08 20:34:09 +08:00
  明盘 20 块哈
  jamme
      10
  jamme  
     2023-05-09 20:25:01 +08:00 via iPhone
  @2bNot2b 我去,我到 ns 版块问了好久,都没人鸟我,于是我上了 jump 的车🤣
  peterzhang0602
      11
  peterzhang0602  
  OP
     2023-05-09 22:38:07 +08:00
  @jamme jump 的贵
  jamme
      12
  jamme  
     2023-05-10 01:36:30 +08:00 via iPhone
  @peterzhang0602 我上的普通车,还好 39.9 一年
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   902 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 20:31 · PVG 04:31 · LAX 13:31 · JFK 16:31
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.