gaoshiba

gaoshiba

V2EX 第 495142 号会员,加入于 2020-06-17 16:26:40 +08:00
# 程序员。
adb 安装软件,求教,不使用 pm install。
程序员  •  gaoshiba  •  301 天前  •  最后回复来自 gaoshiba
1
遇到一意孤行的同事怎么办?(午间闲谈)
程序员  •  gaoshiba  •  2020-11-10 19:11:23 PM  •  最后回复来自 gaoshiba
69
有工具可以把图片转成代码吗?
程序员  •  gaoshiba  •  2020-06-26 19:29:37 PM  •  最后回复来自 chenxytw
4
大家的(自建)博客文章排版都是用什么弄的?
程序员  •  gaoshiba  •  2020-06-22 10:26:38 AM  •  最后回复来自 dfkjgklfdjg
2
gaoshiba 最近回复了
290 天前
回复了 xuAN111 创建的主题 程序员 21 岁中专毕业,继续读大专还是工作?
加油吧,我高中没毕业🥱从 6 年级了解编程,高一辍学,技术在同龄人中好,一样有人要的,不过如果没人脉,找工作是真的难。至少上个大专吧,加油!!!
关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3814 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 21ms · UTC 03:53 · PVG 11:53 · LAX 19:53 · JFK 22:53
♥ Do have faith in what you're doing.