zzjie 最近的时间轴更新
zzjie

zzjie

V2EX 第 127231 号会员,加入于 2015-07-15 10:17:59 +08:00
zzjie 最近回复了
2015-08-18 01:05:05 +08:00
回复了 foyu 创建的主题 酷工作 [杭州] 招名端游服务端程序员, 6 个月奖金
简历已发,一直想从事游戏相关开发,但都没机会,不知道介不介意专升本学历
关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2239 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 12ms · UTC 11:11 · PVG 19:11 · LAX 03:11 · JFK 06:11
♥ Do have faith in what you're doing.