V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
牛客网
hlwjia
V2EX  ›  程序员

我也来带带各位想学英语的 v 友吧 [第二帖]

 •  2
   
 •   hlwjia · 2019-07-01 16:17:51 +08:00 · 10458 次点击
  这是一个创建于 481 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  最近 V2EX 上大家对学习英语的热情依然高涨,所以有了第二帖。

  前序看这里: https://www.v2ex.com/t/569741?p=5

  自开第一群近一个月了,群内学习氛围还是很不错的。我每天都固定在晚上 8 点左右会给群友们发打卡的素材(一般是美剧片段),然后群友们就在群里用语音打卡;我在时间允许的情况下会写一些发音的反馈。

  这一个月下来,有过几次凌晨打卡的 v 友,也有把几天漏打的卡一次补回来的 v 友,给我的感觉就是,真想学好英语的人总能找到时间坚持学习。

  而且,英语基础比较好的 v 友也会帮忙提供一些反馈,这种氛围真是很难得,挺有意义的。

  最后还是要再次强调,像多数事情一样,还是得靠自己多下功夫和坚持练习;群存在的意义就像一个互助的社区,毕竟在现实生活中可能没有那么多场景可以开口说英语。 

  Last but not least,留微信号,晚点拉群。
  第 1 条附言  ·  2019-07-01 16:53:22 +08:00

  凌晨打卡系列:

  第 2 条附言  ·  2019-07-01 17:38:43 +08:00

  先扫码加群吧,满 100 了再手动加;效率高一点。

  263 条回复    2020-03-19 11:10:12 +08:00
  1  2  3  
  imch1n
      201
  imch1n   2019-07-04 17:06:20 +08:00
  aW50ZXJuYXRpb25hbFlvdQ==
  谢谢
  johbby
      202
  johbby   2019-07-04 17:14:52 +08:00
  vx: zzx1453 非常感谢
  tianhonggege
      203
  tianhonggege   2019-07-04 17:20:45 +08:00
  cGVuZ3RpYW5ob25nNg==
  感谢
  BeckyY
      204
  BeckyY   2019-07-04 17:41:44 +08:00
  becky_636
  谢谢
  q951313970
      205
  q951313970   2019-07-04 17:44:37 +08:00
  wx: Q2hlbkp1bmhhbl8yMDE3 感谢
  piaca
      206
  piaca   2019-07-04 18:04:23 +08:00
  wx: cGlhcGlhY2FjYQ== thx
  pegasusz
      207
  pegasusz   2019-07-04 19:08:06 +08:00
  都这么机制,不懂得人指不定以为是什么暗号呢😂
  wx: ZGFubWluZ3poZW4=
  感谢
  forvoid
      208
  forvoid   2019-07-04 21:01:36 +08:00
  wx:dDE3Mjk1MzI0OQ== 求啦
  choo1024
      209
  choo1024   2019-07-04 21:45:03 +08:00
  再次求带 上次没加上 wx:ggb1532044652
  wuzhizhan
      210
  wuzhizhan   2019-07-04 22:17:42 +08:00 via iPhone
  求带 wuzhizhan3333
  hlwjia
      211
  hlwjia   2019-07-04 22:23:20 +08:00
  v 友们还是很积极的

  ![]( )
  JKing
      212
  JKing   2019-07-05 09:29:37 +08:00
  wx: YXU0MTE1MjMwMDc1NQ== 蟹蟹
  kanchuan
      213
  kanchuan   2019-07-05 09:38:24 +08:00
  求拉,蟹蟹 wx:quzhi1022
  1340976576
      214
  1340976576   2019-07-05 10:51:44 +08:00
  wx:xxoo10022 ,感谢楼主!
  ArcticL
      215
  ArcticL   2019-07-05 11:14:38 +08:00
  wx:QXJjdGljX2w= 多谢
  natsuCc
      216
  natsuCc   2019-07-05 14:27:27 +08:00
  wx: Myth-Eumenides , 蟹蟹大佬!
  capallen
      217
  capallen   2019-07-05 15:27:12 +08:00
  哎呀,来晚了,不知道还能不能赶上
  vx:AllenJSJ
  感谢啊
  txm2017
      218
  txm2017   2019-07-05 16:06:20 +08:00
  wx: bWFuZHl0YW8yMDE2, 谢谢!
  hlwjia
      219
  hlwjia   2019-07-05 16:45:53 +08:00
  David6516
      220
  David6516   2019-07-05 17:33:51 +08:00
  wx: kiss-oneself

  蟹蟹 ~
  lqfxz520
      221
  lqfxz520   2019-07-05 18:28:08 +08:00
  wx: bmxjTkxDaGg=

  谢谢您!
  gsf
      222
  gsf   2019-07-06 12:29:41 +08:00
  WX:jsnmd666

  感谢你
  hlwjia
      223
  hlwjia   2019-07-06 12:49:09 +08:00
  @gsf
  @lqfxz520
  @David6516

  已添加
  songkeys
      224
  songkeys   2019-07-06 21:41:38 +08:00
  wx:songbot,谢谢
  lizliz
      225
  lizliz   2019-07-08 14:29:31 +08:00
  @hlwjia Leeray411
  champloo
      226
  champloo   2019-07-18 21:16:16 +08:00
  vx:weinixiong19960818
  neoignite
      227
  neoignite   2019-07-18 22:21:16 +08:00
  wx: wx1447463697
  yh00
      228
  yh00   2019-07-18 23:37:45 +08:00 via Android
  wx:WEIchengaoang
  // thank u
  sandwu
      229
  sandwu   2019-07-19 10:26:15 +08:00
  求拉,wx:wxid_w88wbxt7bpzq21
  tausi0661
      230
  tausi0661   2019-07-19 11:21:55 +08:00
  wx: tausi0661
  thx
  hlwjia
      231
  hlwjia   2019-07-19 12:26:16 +08:00 via Android
  @sandwu 这种 wxid 开头的微信号是加不了的
  daxy223
      232
  daxy223   2019-07-19 13:31:04 +08:00 via Android
  ZGF4eTIyMw== 感谢楼主
  a330202207
      233
  a330202207   2019-07-19 15:25:00 +08:00
  wx:amllMjUxMzE0

  感谢~
  lwb
      234
  lwb   2019-07-19 15:27:59 +08:00
  wx: YWFjY19iODg= 感谢楼主
  AJOHN
      235
  AJOHN   2019-07-19 15:33:42 +08:00
  VX:M_John_
  ddrobot
      236
  ddrobot   2019-07-19 18:28:24 +08:00
  wx:ZGRSb25vdDIwNDg= 感谢楼主
  NickBlablabla
      237
  NickBlablabla   2019-07-20 02:06:23 +08:00 via Android
  WX: R3VvV2VpQ2hlbmc2Nzg1NzUz 谢谢 LZ
  zhaoto
      238
  zhaoto   2019-07-20 09:35:49 +08:00 via iPhone
  WX: zhaoto_com 谢谢 LZ
  hlwjia
      239
  hlwjia   2019-07-20 12:00:12 +08:00
  @NickBlablabla
  @zhaoto
  @ddrobot 手机出了点问题,晚点再加你们
  tzdk
      240
  tzdk   2019-07-20 14:49:51 +08:00
  WX:ZGFpemlhZGFp 谢谢 LZ
  Larvis
      241
  Larvis   2019-07-20 15:20:19 +08:00
  wx:cyulong


  谢谢
  caliburn1994
      242
  caliburn1994   2019-07-21 22:21:46 +08:00
  q245524993

  thx a lot
  v2wxcw
      243
  v2wxcw   2019-07-22 09:05:28 +08:00
  wx:qq909220991
  谢谢 lz
  hlwjia
      244
  hlwjia   2019-07-22 18:18:48 +08:00
  @v2wxcw 搜不到
  thomaszhang123
      245
  thomaszhang123   2019-07-23 09:58:54 +08:00
  wx:thomas-mbs
  looking forward to join a community, thx!
  v2wxcw
      246
  v2wxcw   2019-07-23 14:12:11 +08:00
  qq929990991 麻烦 lz 再加一次,蟹蟹。太顺手了,不小心输错了
  wan00
      247
  wan00   2019-07-25 18:53:52 +08:00
  wx: NicoleWan_oo 感谢楼主
  aneureka
      248
  aneureka   2019-07-26 13:16:23 +08:00
  wx: wifi-8023 感谢楼主~
  wth1990103
      249
  wth1990103   2019-07-26 18:41:53 +08:00
  tonghuiwnag1990 拉下,谢谢
  windog
      250
  windog   2019-07-27 22:10:50 +08:00
  WeChat ID:hbwindy
  多谢!!
  arcaitan
      251
  arcaitan   2019-07-29 16:10:13 +08:00
  vx: d3hpZF9qNGRzejZ0bmJtcTIyMgo=
  thank you!
  hlwjia
      252
  hlwjia   2019-07-30 20:50:05 +08:00
  @arcaitan wxid_ 开头这样的微信号是加不了的
  arcaitan
      253
  arcaitan   2019-07-31 11:51:24 +08:00
  @hlwjia 改了一下 加我 vx:dHRhbmNwCg==
  HenrVan
      254
  HenrVan   2019-08-01 18:01:14 +08:00
  F_348175823 谢谢楼主一起加油呀。
  Dingjiangnan
      255
  Dingjiangnan   2019-08-04 19:42:56 +08:00
  括号里的都是楼主加我一下谢谢,今年准备拿下全国英语三级
  knative
      256
  knative   2019-08-11 10:00:08 +08:00
  vx: ZGlhb25hb3poaWppYQ== Thank you
  0001723
      257
  0001723   2019-09-16 16:31:18 +08:00
  vx:nonbelye 谢谢楼主
  fmxlx
      258
  fmxlx   2019-10-10 14:29:26 +08:00
  vx:ForeverLoveOnebady 谢谢啦
  hlwjia
      259
  hlwjia   2019-10-13 00:35:11 +08:00
  @fmxlx 搜不到这个微信号
  fmxlx
      260
  fmxlx   2019-10-14 08:33:13 +08:00
  @hlwjia 不可能啊,人家都能搜到
  tedbai
      261
  tedbai   277 天前
  vx: eGEzMDY2 谢谢楼主
  hlwjia
      262
  hlwjia   277 天前
  @tedbai 咋回到这个帖子里来了。LOL
  ooocaoooo
      263
  ooocaoooo   219 天前
  vx:1966495416
  求拉,感谢~
  1  2  3  
  关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2837 人在线   最高记录 5168   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 37ms · UTC 09:12 · PVG 17:12 · LAX 02:12 · JFK 05:12
  ♥ Do have faith in what you're doing.