V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
GeekHub
gazhang
V2EX  ›  问与答

大学生该不该拒绝帮忙刷卡的请求?

 •  
 •   gazhang · 2019-07-19 12:36:26 +08:00 via Android · 7517 次点击
  这是一个创建于 438 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  经常有校外的游客来蹭饭,被请帮刷卡得不胜其烦。有的人拿着卡到处跑,刷了多少钱也不完全能看到。另外校园食堂是有补贴的,外人也没资格享受。想问怎么拒绝比较好。

  102 条回复    2019-07-20 22:15:03 +08:00
  1  2  
  davidyin
      101
  davidyin   2019-07-20 18:52:41 +08:00 via Android
  就回一句,凭什麽
  nsynet
      102
  nsynet   2019-07-20 22:15:03 +08:00
  学会拒绝
  1  2  
  关于   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2784 人在线   最高记录 5168   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 171ms · UTC 11:25 · PVG 19:25 · LAX 04:25 · JFK 07:25
  ♥ Do have faith in what you're doing.