V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
Lordi
V2EX  ›  二手交易

坐标上海收茅台 绿色聊天: c3RhcmxvcmRp

 •  
 •   Lordi · 2021-01-11 12:21:59 +08:00 · 1096 次点击
  这是一个创建于 631 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  2250 无限收 v 友且黄鱼信用极好的先款
  第 1 条附言  ·  2021-01-15 17:13:26 +08:00
  今天是 2450 收自用,dd 我哈
  20 条回复    2021-01-13 10:21:01 +08:00
  mansozhou
      1
  mansozhou  
     2021-01-11 13:04:08 +08:00
  搜不到你啊
  zhao123sa
      2
  zhao123sa  
     2021-01-11 13:36:57 +08:00
  上海面交的话多少钱呢
  jsjgjbzhang
      3
  jsjgjbzhang  
     2021-01-11 13:47:29 +08:00 via Android
  2400 啦兄弟
  daquandiao2
      4
  daquandiao2  
     2021-01-11 14:33:04 +08:00
  @jsjgjbzhang #3 哪有收的
  4grep
      5
  4grep  
     2021-01-11 14:41:24 +08:00
  现在价格都 2430 了
  oliver2020
      6
  oliver2020  
     2021-01-11 15:48:01 +08:00
  @4grep 老铁、价格在那里看的
  zhushu77777
      7
  zhushu77777  
     2021-01-11 15:51:36 +08:00 via iPhone
  北京 2350 无限收
  rvw
      8
  rvw  
     2021-01-11 15:56:29 +08:00
  @zhushu77777 有两瓶京东的怎么联系
  4grep
      9
  4grep  
     2021-01-11 17:41:37 +08:00   ❤️ 1
  @oliver2020 wx 茅粉事务所,回复 价格
  iislong
      10
  iislong  
     2021-01-11 18:00:18 +08:00 via Android
  @4grep 老哥专业
  zhushu77777
      11
  zhushu77777  
     2021-01-11 18:49:42 +08:00 via iPhone
  @rvw 怎么加你
  zhushu77777
      12
  zhushu77777  
     2021-01-11 18:54:42 +08:00 via iPhone
  @rvw UVHvvJo4NTg2MDU4Mzg=
  luck11
      13
  luck11  
     2021-01-11 18:57:33 +08:00 via iPhone
  @4grep 好像更新不是很及时
  zhchyu999
      14
  zhchyu999  
     2021-01-11 22:30:34 +08:00
  @zhushu77777 要验证名字啊
  chinaqzxh
      15
  chinaqzxh  
     2021-01-12 00:27:17 +08:00 via Android
  理财?还是有啥门路
  zhushu77777
      16
  zhushu77777  
     2021-01-12 06:09:44 +08:00 via iPhone
  @zhchyu999 关闭了,重新加一下吧,谢谢
  lifuzho
      17
  lifuzho  
     2021-01-12 14:12:55 +08:00
  @4grep 茅粉事务所他们回收茅台么?
  4grep
      18
  4grep  
     2021-01-12 14:48:52 +08:00
  @lifuzho 不回收,建议走线下找酒行直接回收,速度快有保障
  lifuzho
      19
  lifuzho  
     2021-01-12 15:07:25 +08:00
  好的,谢谢
  miracles
      20
  miracles  
     2021-01-13 10:21:01 +08:00
  北京有渠道最近应该能到 2800 了吧
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1927 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 42ms · UTC 04:50 · PVG 12:50 · LAX 21:50 · JFK 00:50
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.