V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
asd001002
V2EX  ›  广州

建个群讨论讨论基金股票?诸位一下如何?超过 10 人评论就建

 •  
 •   asd001002 · 43 天前 · 3699 次点击
  这是一个创建于 43 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  55 条回复    2021-02-12 20:28:59 +08:00
  qyf1994
      1
  qyf1994   43 天前
  加一个
  mansurx
      2
  mansurx   43 天前
  蹲一个
  liuliuball
      3
  liuliuball   43 天前
  dd
  syc001
      4
  syc001   43 天前
  dd
  aidoudou
      5
  aidoudou   43 天前
  dd
  rglee
      6
  rglee   43 天前 via Android
  + 1
  leonme
      7
  leonme   43 天前 via iPhone
  tg 群吧
  GhostTc
      8
  GhostTc   43 天前 via iPhone
  dd
  dswyzx
      9
  dswyzx   43 天前
  不要回复不要回复不要回复
  Supermanhh
      10
  Supermanhh   43 天前 via iPhone
  建议 tg 建议 tg
  VsevenMagic
      11
  VsevenMagic   43 天前 via iPhone
  tg 和 wx 玩都可以
  presto
      12
  presto   43 天前
  dd
  tufeiyuan
      13
  tufeiyuan   43 天前
  到时候加我一下
  Woood
      14
  Woood   43 天前
  dddd
  Bylinz
      15
  Bylinz   43 天前 via iPhone
  滴滴
  hadoop
      16
  hadoop   43 天前
  滴滴
  xiaoliu926
      17
  xiaoliu926   43 天前
  已经加了一个 V 友建的股票交流群了
  kingdream123
      18
  kingdream123   43 天前 via iPhone
  dd
  ansenJ
      19
  ansenJ   43 天前
  yancy0l
      20
  yancy0l   43 天前
  tg 和 wx 都试运行一个月吧
  Dganzh
      21
  Dganzh   43 天前
  已经超了吧,建了没
  luomu24
      22
  luomu24   43 天前
  这波行情什么时候会停,还要跟吗
  Yoocai
      23
  Yoocai   43 天前
  dd
  exceloo
      24
  exceloo   43 天前
  还是 tg 群吧
  asd001002
      25
  asd001002   43 天前

  没有梯子,建不了 tg
  programV2
      26
  programV2   43 天前 via iPhone
  @Supermanhh
  @yancy0l
  @exceloo
  @xiaoliu926
  @leonme TG 已经有 V2 群了,大家可以进 h t t p : //elef.top/3
  AmrtaShiva
      27
  AmrtaShiva   43 天前 via iPhone
  股市马上到阶段顶了
  hensy
      28
  hensy   42 天前
  加一个~

  好像要开始阶段性调整了,估计要震荡一段时间。
  Hyouka
      29
  Hyouka   42 天前
  然后就性质就变成 变相秀收益的群
  freenull
      30
  freenull   42 天前
  凡尔赛群?
  exceloo
      31
  exceloo   42 天前
  @programV2 链接好像过期了? 显示文件不存在
  asd001002
      32
  asd001002   42 天前
  假如群满了 +v:teng1845
  拉你进群
  Anshi
      33
  Anshi   42 天前
  。。。这么快就超过 200 啦??
  vanityfairn
      34
  vanityfairn   42 天前
  真滴 kuai ~ 200
  18819298663
      35
  18819298663   42 天前
  满 200,咋整
  orangeTop
      36
  orangeTop   42 天前
  大家都在 讨论的 时候 基本 行情 结束了
  asd001002
      37
  asd001002   42 天前
  @18819298663 v:teng1845
  manwei6341
      38
  manwei6341   42 天前
  ???? V:danweiwey 拉一下
  yuan925
      39
  yuan925   42 天前
  V:crazy_kahn 拉一下
  swqslwl
      40
  swqslwl   42 天前
  V:lwloeo 拉一下
  programV2
      41
  programV2   42 天前
  deplives
      42
  deplives   42 天前 via iPhone
  还讨论啥 都该下车了
  asd001002
      43
  asd001002   41 天前
  方便大家添加,二维码在这里
  52coder
      44
  52coder   39 天前
  @programV2 大兄弟 tg 群拉下,你这个链接又过期了
  programV2
      45
  programV2   38 天前 via iPhone
  bmwz6666
      46
  bmwz6666   38 天前 via Android
  @programV2 链接进不去
  bmwz6666
      47
  bmwz6666   38 天前 via Android
  @programV2 拉一下 v:bmwz6666
  52coder
      48
  52coder   38 天前
  @programV2 已经进了,感谢老铁
  supermanzero
      49
  supermanzero   38 天前
  @programV2 大兄弟拉一下 wx:marco_wrq
  programV2
      50
  programV2   38 天前 via iPhone
  @supermanzero
  @bmwz6666 看我楼上最新的那个链接打开。
  techfin
      51
  techfin   37 天前
  clown007
      52
  clown007   36 天前
  兄得 我要上车
  rexchen94
      53
  rexchen94   30 天前
  @programV2 大哥可以再发个链接么?过期了
  azhangbing
      54
  azhangbing   29 天前
  过期了+1
  tinger123
      55
  tinger123   13 天前
  加了个韭菜盒子插件群。。就 vscode 上面那个韭菜盒子插件,里面是真的韭菜。。。
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2362 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 23ms · UTC 15:57 · PVG 23:57 · LAX 07:57 · JFK 10:57
  ♥ Do have faith in what you're doing.