V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
推荐关注
Meteor
JSLint - a JavaScript code quality tool
jsFiddle
D3.js
WebStorm
推荐书目
JavaScript 权威指南第 5 版
Closure: The Definitive Guide
a7dog
V2EX  ›  JavaScript

做个小调查,一个新项目,大家首选的框架是什么

 •  
 •   a7dog · 2 天前 · 9077 次点击
  1. jQuery
  2. Vue JS
  3. Svelte JS
  4. React
  5. Alpine JS
  6. Angular JS
  7. Other...
  第 1 条附言  ·  2 天前
  加一个需求吧:

  做个类似爱发电的网站 afdian.net
  111 条回复    2021-02-24 10:25:38 +08:00
  1  2  
  akasuv
      101
  akasuv   1 天前
  Markdown 请求出战
  loginbygoogle
      102
  loginbygoogle   1 天前
  div + css
  Vipcw95
      103
  Vipcw95   1 天前
  react / vue
  grewer
      104
  grewer   1 天前
  百团大战是吧
  towry
      105
  towry   1 天前
  nestjs + vue 吧。
  zhangyuang
      106
  zhangyuang   1 天前
  https://github.com/ykfe/ssr
  为什么不用它呢,地球上最好的 SSR 框架。同时支持 React,Vue,支持 Serverless 一键部署。
  支持任意服务端框架与任意前端框架随意组合
  hantsy
      107
  hantsy   1 天前
  新项目一定要用新的,哪怕小众,只要有价值,就这么简单。
  susanzhou
      108
  susanzhou   1 天前 via Android
  怎么做产品是选框架和用框架的原则之一,其实还要考虑推广,是否要用 seo,也是原则之一,我在博客上总结了一下,你可以去看看
  zzzmh
      109
  zzzmh   22 小时 25 分钟前
  看谁用,自己业余时间写就用能学的会的最新技术,例如 antd vue,工作用要考虑预算什么的
  kangyan
      110
  kangyan   22 小时 25 分钟前
  react
  carity
      111
  carity   21 小时 17 分钟前
  ts 选 angular
  js 选 jquery
  1  2  
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1594 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 16ms · UTC 23:43 · PVG 07:43 · LAX 15:43 · JFK 18:43
  ♥ Do have faith in what you're doing.