V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
charleskin
V2EX  ›  程序员

临床医学与程序员

 •  2
   
 •   charleskin · 60 天前 · 5990 次点击
  这是一个创建于 60 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  背景是这样:XX 在上海 top3 大学读临床医学,现在大二已经休学在考雅思,觉得本专业不行,不能发挥自己才能,一心要出国读计算机。如果支持他出国读四年,必须卖掉四五线的唯一住宅换成小一点的房子。大家给 XX 点意见
  103 条回复    2020-11-19 15:16:31 +08:00
  1  2  
  jayliao
      101
  jayliao   58 天前
  学医吧
  neurocomputing
      102
  neurocomputing   58 天前
  @scriptertang147 我是临床的,不是专门搞神经科学的
  mrsiz
      103
  mrsiz   58 天前
  我现在就很后悔当年没学医= =
  1  2  
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1525 人在线   最高记录 5298   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 17:52 · PVG 01:52 · LAX 09:52 · JFK 12:52
  ♥ Do have faith in what you're doing.